Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 31.10.1990 Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br. 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88, 13/89, 33/89, 46/89 i 2/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. listopada 1990. godine donijela je

ODLUKU

o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

I.

1. Premija za kravlje, ovčje i kozje mlijeko (u daljnjem tekstu: mlijeko) utvrđuje se u visini, i to:

- za brdsko-planinska područja 0,50 din/l;

- za ostala područja 0,34 din/l.

2. Nadoknada za mlijeko, isplačivat će se u utvrđenoj visini organizaciji koja provodi:

- program selekcije goveda, svinja, ovaca i koza u Republici po obračunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvođači ostvarili premiju u visini 84,60 din/10.000 litara;

- program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka otkupljenog od individualnih proizvođača i za koje im je isplaćena premija u visini 16,90 dinara/10.000 litara;

- mjera unapređenja reprodukcije u stočarstvu u Republici po obračunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvođači ostvarili premiju u visini 84,60 dinara/10.000 litara.

II.

Nadoknada razlike u cijeni koja će se isplaćivati dorađivačima, odnosno prerađivačima mlijeka za konzumno mlijeko prodano za potrebe školskih kuhinja i kuhinja organizacija udruženog rada iz djelatnosti socijalne zaštite na teritoriju Republike utvrđuje se u visini 700 dinara/10.000 litara, uz uvjet da je cijena kupcu mlijeka umanjena za navedeni iznos nadoknade razlike u cijeni.

III.

Premija za vunu utvrđuje se u visini 0,16 dinara/kg oprane runske vune.

IV.

Za konopljine stabljike i stabljike lana utvrđuje se tržna cijena u visini 1,50 dinara/kg i premija u visini 0,06 dinara/kg.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine", br. 4/90, 28/90 i 31/90).

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1990.

Klasa: 420-03/90-01/01

Urbroj: 5030108-90-13

Zagreb, 25. listopada 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.