Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 31.10.1990 Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja lipanj - kolovoz 1990. godine, travanj - lipanj 1990. godine i za mjesec kolovoz 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju člana 72. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/90), Zajednički organ VSSSH i PKH za praćenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja lipanj - kolovoz 1990. godine, travanj - lipanj 1990. godine i za mjesec kolovoz 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje lipanj - kolovoz 1990. godine iznosi 4.976,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine iznosi 4.063,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate prema članu 39. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

3. Prosječno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku, u privredi Republike Hrvatske za mjesec kolovoz 1990. godine iznosi 5.322,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate prema članu 40. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

Broj: 05-1591/1990.

Zagreb, 22. listopada 1990.

Za Zajednički organ VSSSH i PKH za praćenje provođenja i tumačenje odredbi

Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske

Dragutin Knežević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Anđelko Jukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.