Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju auto-ceste Karlovac - Rijeka, sektor Oštrovica - Kupjak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem člana 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Republičke samoupravne interesne zajednice Hrvatske iz Zagreba, Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju auto-ceste Karlovac - Rijeka, sektor Oštrovica - Kupjak

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja auto-ceste Karlovac - Rijeka, sektor Oštrovica - Kupjak.

II.

Auto-cesta Karlovac - Rijeka, sektor Oštrovica - Kupjak gradit će se na nekretninama u katastarskim općinama Krasica, Praputnjak i Hreljin u općini Rijeka i katastarskim općinama Fužine, Vrata, Lokve, Delnice i Divjake u općini Delnice, a prema trasi ucrtanoj u topografskoj karti.

III.

Opći interes za izgradnju auto-ceste Karlovac - Rijeka, sektor Oštrovica - Kupjak utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj: 04/UUP-56/1990 od 28. rujna 1990. godine. Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klasa: 350-05/90-02/104 od 1. listopada 1990. utvrđenim i izdanim od strane Ministarstva građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova i zaštite čovjekove okoline i topografske karte izrađene u mjerilu 1:10.000, izrađene od strane Inženjerskog projektnog zavoda, OOUR Zagreb, Petrinjska 7, a koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030113-90-5

Klasa: 340-03/90-01/28

Zagreb, 24. listopada 1990.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.