Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 16. stava 2. Zakona o osobnoj karti ("Narodne novine", br. 54/74 i 40/81), ministar unutrašnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene osobne karte

I.

Osobe kojima se izdaje osobna karta plaćaju za nju naknadu u iznosu od 10,00 dinara.

II.

Sredstva od naknade za izdane osobne karte knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca i zaštitnih omota osobnih karata, te za podmirenje ostalih troškova u vezi s izdavanjem osobnih karata.

III.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte ("Narodne novine", br. 42/89).

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-33-UP/I-1622/1990

Zagreb, 28. rujna 1990.

Ministar unutrašnjih poslova

Josip Boljkovac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.