Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-165/1990 od 20. rujna 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da Odluka Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja SR Hrvatske o upisu studenata u I. godinu studija u 1990/91. nastavnoj godini od 5. travnja 1990. nije objavljena pa nema pravnog učinka.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Samoupravnoj interesnoj zajednici iz točke 1. ove odluke na način kako se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Mr. Matko Kuna iz Zagreba dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke navedene u točki 1. izreke. U inicijativi se ističe da Odluka nije objavljena u službenom glasilu i osporava njenom donosiocu ovlaštenje za uređivanje pitanja na koja se odnose odredbe točke II. stava 1. i točke VII. stava 2. Odluke te istovremeno osporava i zakonitost tih odredbi. Povodom te inicijative Sud je donio rješenje o pokretanju postupka i u provedenom postupku utvrdio da Odluka nije objavljena na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti, što nije u skladu s odredbom člana 290. stava 2. Ustava Republike Hrvatske, kojom je propisano da se samoupravni opći akti ne mogu primjenjivati prije nego što se na odgovarajući način objave. Kada bi osporena Odluka i bila objavljena, odredba točke II. stava 1. te odluke, kojom su određeni uvjeti za upis studenata koji mijenjaju studij i ponovo se upisuju u I. godinu studija, bila bi nezakonita, jer je određivanje uvjeta upisa studenata, prema odredbi člana 115. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89 - prečišćeni tekst i 57/89), u nadležnosti organizacije udruženog rada usmjerenog obrazovanja. S obzirom na izloženo, odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I-165/1990

Zagreb, 20. rujna 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.