Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-169/1989 od 20. rujna 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 22. Zakona o prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove ("Narodne novine", br. 37/88) u dijelu koji glasi: "ako on ili njegovo maloljetno dijete nema u istom mjestu stanovanja u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgrade koji odgovara potrebama njegovog porodičnog domaćinstva", nije u skladu s ustavom.

2. Ova se odluka dostavlja Saboru Republike Hrvatske, u smislu člana 418. Ustava Republike Hrvatske, i objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Odredbom člana 22. u izreci navedenog zakona utvrđuju se uvjeti pod kojima se može sudjelovati u natječaju i ostvariti pravo na prenamjenu zajedničkih prostorija stambene zgrade u stan. Dio odredbe, citiran u dispozitivu utvrđuje uvjete pod kojima građani ostvaruju to pravo. Sud je odredbu člana 22. ocjenjivao u postupku koji je, po vlastitoj inicijativi, pokrenuo rješenjem od 19. listopada 1989. godine i utvrdio da nije u skladu s ustavom. Pošao je od odredaba člana 229. Ustava Republike Hrvatske kojima se osigurava jednakost građana, a posebno jednakost pred zakonom. Sud, naime, smatra da su ovom odredbom, u dijelu citiranom u izreci, građani koji samo zbog toga što njihova djeca imaju u vlasništvu obiteljsku kuću, odnosno stan, ne mogu ostvariti prava temeljem navedenog zakona, dovedeni u nejednak položaj u odnosu na ostale građane. I ne samo što ih se dovodi u nejednak položaj, već im se uskraćuje mogućnost da vlastitim sredstvima ostvare potrebu za stanom, što je odredbom stava 2. člana 33. Ustava utvrđeno kao dužnost građanina. Sud je, ocjenjujući ovu odredbu, imao u vidu da se ovim zakonom uređuje ostvarivanje prava na stan koje je i prema ustavnim načelima bitan uvjet socijalne sigurnosti svakog čovjeka. Iz navedenih razloga Sud smatra da ova zakonska odredba nije u skladu s odredbom člana 229. Ustava i zbog toga što ostvarivanje prava na stan prema tom zakonu ovisi i o tome da li je obiteljska kuća ili stan, koju ima u vlasništvu građanin odnosno njegovo maloljetno dijete, u istom mjestu stanovanja. Naime, u pomanjkanju kriterij za određivanje područja koje se smatra istim mjestom stanovanja, ovakva zakonska odredba dovodi do pravne nesigurnosti, a time i nejednakosti građana. To su razlozi zbog kojih je Sud odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-169/1989

Zagreb, 20. rujna 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Vjekoslav Čemeljić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.