Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec listopad i studeni 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na temelju člana 80. Statuta Privredne komore regije Bjelovar i zaključka Skupštine Komore od 29. ožujka 1990. godine, Izvršni odbor Komore na sjednici 27. rujna 1990. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec listopad i studeni 1990. godine

Član 1.

Organizacije i zajednice iz člana 1. Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini ("Narodne novine", br. 16/90) oslobađaju se uplate akontacije doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec listopad i studeni 1990. godine.

Član 2.

Služba društvenog knjigovodstva neće izdavati naloge za naplatu akontacije doprinosa za organizacije i zajednice iz člana 1. ove odluke za listopad i studeni 1990. godine

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada 1990.

Broj: 01-845/1990

Bjelovar, 27. rujna 1990.

Predsjednik Privredne komore regije Bjelovar

Milan Kovačić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.