Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 24.10.1990 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", broj 47/83), ministar financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/90, 36/90 i 38/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%) Tabela A

1. Redni broj

2. Općina

3. Općinski porez

4. Doprinos za odboj i osnovno obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalanu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa (3 do 10)

10. Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-u kulture, Rep. SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidar. za osiguranje zašt. socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9 + 0,35 + 0,60 + 0,30)


1.   2    3    4    5    6    7    8    9    10
5.   Brač  2,50  4,95  1,20  1,15  0,20  0,12  10,12  11,37
18.   Drniš  2,50  6,41  0,88  1,08  1,38  0,23  12,48  13,73
36.   Karlovac    2,50  4,62  0,85  0,90  0,65  0,35  9,87  11,12
66.   Pazin  2,83  5,62  0,85  1,06  1,10  0,30  11,76  13,01
68.   Pod. Slatina  2,50  5,00  0,60  1,05  0,24  0,24  9,63  10,88
77.   Sisak  2,30  5,20  0,70  0,86  0,63  0,60  10,29  11,54
83.   Šibenik 2,25  4,00  0,85  1,00  0,55  0,90  9,55  10,80
85.   Trogir 2,30  4,62  0,99  1,35  0,28  0,50  10,04  11,29
92.   Vrbovec 3,00  5,40  0,93  1,00  0,30  0,20  10,83  12,08
115.  Županja 3,00  6,00  0,65  0,80  0,50  0,16  11,11  12,36Tabela B
ZBROJNE STOPE (%) POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA KOJE SE OBRAČUNAVAJU OD SVAKOG POJEDINAČNOG BRUTO PRIHODA OSTVARENOG SAMOSTALNIM OBAVLJANJEM PRIVREDNIH DJELATNOSTI PREMA ČLANU 61. ZAKONA O POREZIMA GRAĐANA ("NARODNE NOVINE", br. 
___________________________________________________________________________________
Red.      stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav 1.    stav 1.
    Općina
br.       toč. 1. toč. 2. toč. 3. toč. 4. toč. 5. toč. 6.     toč. 7.
___________________________________________________________________________________
        1    2    3    4    5    6    7
68.   Pod. Slatina  38,75  37,75  47,75  52,75  32,75  -    42,75
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
    stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav 1. stav  stav 
    toč.8. toč.9. toč.10. toč.11. toč.12. toč.13. toč.14. 3    4
    8    9    10   11   12   13   14   15   16
    -    34,75  32,75  30,75  32,75  52,75  52,75  52,75  52,75

Tabela C
ZBROJNE STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA KOJI SE OBRAČUNAVAJU OD SVAKOG POJEDINAČNOG BRUTO PRIHODA OSTVARENOG OBAVLJANJEM SAMOSTALNE PROFESIONALNE DJELATNOSTI PREMA ČLANU
86. ZAKONA O POREZlMA GRAĐANA ("NARODNE NOVINE", br. 47/85, 52/87, 13/89 i 57/89)
Red. 
    Općina Toč. 1. Toč. 2. Toč. 3. Toč. 4. Toč. 5. Toč. 6. Toč. 7.
br.
68. Pod. Slatina    52,75  38,75  38,75  32,75  52,75  52,75  52,75 

Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A, B i C) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-281

Zagreb, 2. listopada 1990

Ministar financija

prof dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.