Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 25.09.1990 Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi člana 59. Zakona o Orgarnizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine". br. 44/79, 12/81, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86, 19/89, 31/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 1990 donijela je

ODLUKU

o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

I.

Početak i završetak radnog vremena u republičkim organirna uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske utvrđuje se tako da radno vrijeme počinje svakog radnog dana u 8,00 sati i završava u 16,00 sati, osim utorka kad završava u 18.00 sati.

II

Ovisnu o potrebama, republički organi uprave, republičke organizacije i stručne službe Vlade Republike Hrvatske mogu za određene slulžbe kao i za pojedine radnilke koji obavljaju uredske i pomoćno-tehničke poslove te za radnike koji rade u smjenama, odrediti i drugi raspored radnog vremena u tijeku radnog dana, odnosno tjedna, od radnog vremena propisanog u točki 1. ove odluke.

III

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkirn urganizacijama i stručninl službama Izvršnog vijeća Sabora ("Narodne novine", br. 47/82)

IV

Ova odluka stupa na snagu 1. listopada 1990.

Klasa 113-02/90-02/01

Urbroj : 5030115-90-7

Zagreb, 18. rujna 1990

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.