Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 25.09.1990 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na potezu Varaždin - Svibovec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj t7. rujna 1990. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na potezu Varaždin - Svibovec

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na potezu Varaždin - Svibovec radi zaštite od poplavnih voda naselja Svibovec i poljoprivrednog zemljišta na tome području

II

Obrambeni nasip uz rijeku Dravu na potezu Varaždin- Svibovec gradit će se na nekretninama u katastarskim općinama Varaždin i Sračinec u Općini Varaždin a prema traci ucrtanoj u topografskoj karti.

III

Opći interes za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora utvrđenim od strane Izvršnog vijeća SO Varaždin broj klase: 550-05/89-01/160 od 11. prosinca 1989. godine. Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora izdanog od strane Zavoda za urbanizam, Općinskog komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne djelatnosti općine Varaždin broj klase: 350-05/89-01/261 od 12. prosinca 1989. godine te topografske karte izrađene u mjerilu 1:2500 od strane Općinskog zavoda za katastar i geodetske poslove općine Varaždin, a koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređena prostora.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa 943-03/90-01/02

Urbroj : 5030119-90-6

Zagreb, 18. rujna 1990

Predsjednik

Josip Manoiić, v. r