Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 25.09.1990 Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju člana 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine

Najniži prosječni mjesečni čisti osobni dohodak radnika u Republici za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine utvrđuje se u visini 3.640,00 dinara.

Broj 013-1442/1990

Zagreb, 18. rujna 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u RepubIici Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r