Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 25.09.1990 Ispravak Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 25 od 1. lipnja 1990, pa se daje

ISPRAVAK

Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

U točki 3. pod a) umjesto riječi "1.202,00 dinara" trebaju stajati riječi "1102,20 dinara".

Klasa 140-13/90-01/2380

Urbroj 341-99-02/1-90

Zagreb, 3 kolovoza 1990

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.