Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 11.09.1990 Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 91. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 1. st. 3 i 4. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", broj 10/89), te člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. kolovoza 1990. donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Minimalna mirovina na dan 1. siječnja 1990 iznosi 699,20 dinara, a povećana od 1. siječnja za 366% i iznosi 3.258,30 dinara.

2. Minimalna mirovina isplatit će se 1. rujna 1990. u iznosu od 3.187,60 dinara, a 1. listopada 1990. u iznosu od 3.258,30 dinara

3. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini minimalne mirovine od 1 siječnja 1990 godine ("Narodne novine", broj 28/90).

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2380

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb. 31. kolovoza 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r