Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 03.09.1990 Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 196. Statuta Samoupravne lnteresne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 17/90) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 2. kolovoza 1990. godine donosi

ODLUKU

o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990.

I U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990. osnovice osiguranja, odnosno osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1989. koji se uzimaju za utvrdivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajučim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni i to:

_______________________________________________
Osobni dohoci ostvareni Valorizacijski koeficijenti u godini
_______________________________________________
    1966.  4657.152,6
    1967.  4.061.528,2
    1968  3.731.471.8
    1969  3.226.752.5
    1970.  2690.255,3
    1971  2158.808,4

_______________________________________________

Osobni dohoci ostvareni Valorizacijski koeficijenti u godinl

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Klasa: 142-14-90-23-2222

Urbroj : 342-22-01-90-2222

Zagreb, 2. kolovoza 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.