Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 28.07.1990 Odluka o imenovanju delegata Skupštine Samoupravne interesne zajednice znanosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 1. Zakona o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 26. srpnja 1990., donio je

ODLUKU

o imenovanju delegata Skupštine Samoupravne interesne zajednice znanosti Republike Hrvatske

Za delegate u Skupštini Samoupravne interesne zajednice znanosti Republike Hrvatske imenuju se:

1. Prof dr IVO ALFIREVIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

2. Prof. dr. JURE RADIĆ, Građevinski institut, Zagreb

3. Doc. dr MLADEN BORŠIĆ, Elektrotehnički fakultet, Zagreb

4. Prof. dr IVAN JALŠENJAK, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

5. Prof. dr ANTE MIHANOVIĆ, Građevinski institut, OOUR Fakultet građevinskih znanosti, Split

6. Prof. dr ANAIS SMAILAGIĆ, Elektrostrojarski fakultet, Osijek

7. Doc. dr DUBRAVKO BOŽIĆEVIĆ, Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb

8. Doc. dr ŽELJKO FUČKAR, Medicinski fakultet Rijeka,

9. Dr NIKOLA ZOVKO, Institut "R. Bošković", OOUR Fizika, Zagreb

10. Dr VITOMIR ŠUNJIĆ, Institut "R. Bošković", OOUR Organska kemija i biokemija, Zagreb

11. Dr VLATKO SILOBRČIĆ, Imunološki zavod, Zagreb

12. Dr NENAD SMODLAKA, Institut "R. Bošković", OOUR Centar za istraživanje mora, Rovinj

13. Dr IVO VELIĆ, Institut za geološka istraživanja, Zagreb

14. Prof. dr BISERKA NAGY, Središnji institut za tumore, Zagreb

15. Prof. dr NIKŠA STANČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb

16. Prof. dr ANTE MARUŠIČ, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za povijest, Zagreb

17. Prof. dr KREŠIMIR SAJKO, Pravni fakultet, Zagreb

18. Prof. dr PERO SIKAVICA, Ekonomski fakultet, Zagreb

19. Prof. dr NIKOLA SARAPA, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb

20. Prof. dr DRAGUTIN SKOKO, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički zavod, Zagreb

Klasa: 025-03/90-05/02

Zagreb, 26. srpnja 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.