Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 28.07.1990 Odluka o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88, 13/89, 46/89 i 2/90), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23 srpnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

I.

U odluci o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine", br 4/90 i 28/90) u točki I pod 1. u prvoj alineji riječi "0,23 din/l" zamjenjuju se riječima "0,37 din/l". U drugoj alineji riječi "0,15 din/l" zamjenjuju se riječima "0,25 din/l". Pod 2. u prvoj alineji riječ "60 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "62,5 dinara/10.000 litara". U drugoj alineji riječi "5 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "12,5 dinara/10.000 litara". U trečoj alineji riječi "25 dinara/10.000 litara" zamjejuju se riječima "62,5 dinara/10.000 litara".

II.

U točki II. riječi "200 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "500 dinara/10.000 litara".

III.

U točki III. riječi "0,08 dinara/kg" zamjenjuju se riječima "0,12 din/kg".

IV.

U točki IV. riječi "0,03 dinara/kg" zamjenjuju se riječima "0,04 din/kg".

V.

Ova odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1990.

Klasa: 420-03/90-01/01

Urbroj: 5030108-90-10

Zagreb, 25. srpnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.