Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 20.07.1990 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 57. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske, na, sjednici održanoj 20. lipnja 1990. godine, Predsjedništvo SR Hrvatske donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja

1. Za predsjednika Komisije za pomilovanja imenuje se: Mr MILOJKO VUČKOVIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske.

2. Za članove Komisije imenuju se:

ANTUN VRDOLJAK, član Predsjedništva SR Hrvatske

MARIJA PEAKIĆ-MIKULJAN, direktor Nakladnog zavoda Matice Hrvatske

Dr MIRA ALINČIĆ, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

ĐURO VIDMAROVIĆ, član Delegacije Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ.

3. Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

Prof. dr DUŠAN BILANDŽIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske

Prof. dr KREŠIMIR BALENOVIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/90-03/01

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 20. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.