Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 20.07.1990 Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na temelju člana 80. Statuta Privredne komore regije Bjelovar, te zaključka Skupštine Privredne komore regije Bjelovar od 29. ožujka 1990. godine, Izvršni odbor Privredne komore regije Bjelovar na sjednici 5. srpnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine

Član 1.

Organizacije i zajednice iz člana 1. Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini ("Narodne novine", br. 16/90) oslobađaju se uplate akontacije doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine.

Član 2.

Služba društvenog knjigovodstva neće izdavati naloge za naplatu akontacije doprinosa za organizacije i zajednice iz člana 1. ove odluke za srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1990.

Broj: 01-627/1990

Bjelovar, 5. srpnja 1990.

Predsjednik Komore

Milan Kovaćić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.