Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o izboru predsjednika radnih tijela Sabora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temtelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

Za predsjednike radnih tijela Sabora biraju se:

- za predsjednika Komisije za ustavna pitanja VLADIMIR ŠEKS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti dr ŽARKO DOMLJAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Zakonodavno-pravne komisije VICE VUKOJEVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za Poslovnik Sabora MATO ARLOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za razmatranje akata Skupštine SFR Jugosiavije ĐENIO RADIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Administrativne komisije MILAN KOVAČ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za društveni nadzor i predstavke mr NEVEN JURICA, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za kontrolu zakonitosti rada Službe državne sigurnosti ĐURO PERICA, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za unutrašnju politiku i narodnu obranu IVAN BOBETKO, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za ekonomsku politiku i razvoj IVICA GAŽI, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za pitanja političkog sistema GORDANA GRBIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za budžet i financije dr ŠIME ĐODAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu dr NEDJELJKO MIHANOVIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo dr ZVONIMIR MARKOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za pravosuđe i upravu SIMO RAJIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću.

Klasa: 080-02/90-03/31

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.