Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 63. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90) Izvršno vijeće Sabora sa sjednice održanoj 19. lipnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine

I

Zajamčeni osobni dohodak radnika u SR Hrvatskoj za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine iznosi 1.930 dinara.

II

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-01/90-01/12

Urbroj: 5030105-90-6

Zagreb, 20. lipnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.