Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Naredba o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Na temelju člana 56. stava 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90) u suglasnosti s Republičkim komitetom za pomorstvo, saobraćaj i veze, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove izdaje

NAREDBU

o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama

I

U Naredbi o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", br. 6/77, 4/85 i 23/89) u točki VI u stavu 1. riječi "150.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima "1.500,00 do 2.500,00 dinara". U stavu 2. i 3. riječi "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima "500,00 do 1.000.00 dinara".

II

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-10407/90

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Republički sekretar

Josip Boljkovac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.