Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 76. stava 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 56. st. 4. i 5. i člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodna novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. lipnja 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990 u visini od 299,10 dinara mjesečno, povećava se od 1. siječnja 1990. za 307% i iznosi 1.217,30 dinara mjesečno.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. u visini od 225,50 dinara mjesečno, povećava se od 1. siječnja 1990.za 307% i iznosi 917,80 dinara mjesečno.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76 stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invalidske ili starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. u visini 374,30 dinara mjesečno, povećava se od 1. siječnja 1990. za 307% i iznosi 1.523,40 dinara mjesečno.

5. U skladu s odredbama iz toč. 1. do 4. ove odluke, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1990. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana uz obračun isplačenog iznosa doplatka za pomoć i njegu prema Odluci o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 23/90).

6. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 23/90).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/1617

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 19. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.