Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 100. i 196. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", broj 17/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici od 21. lipnja 1990. donosi

ODLUKU

o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

1. Korisnicima mirovina i korisnicima naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti od 400,00 dinara.

2. Pravo na jednokratnu godišnju pomoć imaju korisnici mirovina i korisnici naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koji su navedeno pravo ostvarili do 30. lipnja 1990. godine.

3. Korisnicima porodične mirovine pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti određenoj u točki 1. ove odluke bez obzira na broj korisnika mirovine.

4. Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske izvršit će isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ubjave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-14-90-23-1805

Broj: 342-22-01-90-1805

Zagreb, 21. lipnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalelih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.