Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Na temelju člana 77. stava 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 29/84, 47/86 i 24/87), člana 57. stava 1. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/87) i člana 19. Statuta Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske ("Narodne novine" br. 10/86), Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske na sjednici od 28. lipnja 1990. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama

Član 1.

U Odluci o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", 54/88, 21/89, 44/89 i 55/89) član 5. mijenja se i glasi: "Za vozila registrirana na teritoriju SFRJ plaća se 33% naknade utvrđene članom 3. i 4. Odluke o visini naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 44/89 i 55/89)."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: IV-4239/1990

Zagreb, 28. lipnja 1990.

Predsjednik Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske

Stjepan Citković, inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.