Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 20 od 4. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U članu 31. u stavu 4. umjesto riječi "Republički" treba stajati riječ "općinski"; U članu 70. u stavu 1. u točki 4. umjesto broja "67." treba stajati broj "68." U članu 89. u stavu 3. umjesto broja "83." treba stajati broj "84.", te u stavu 5. umjesto broja "4." treba stajati broj "3." ; U članu 99. u stavu 1. u 3. retku iza riječi "vozila" trebaju stajati riječi "te poslove ispitivanja vozila iz člana 98. ovoga zakona" ; U članu 165. u stavu 1. umjesto brojeva "62." i "63." trebaju stajati brojevi "63." i "64."; U članu 170. u 2. retku iza broja "95." treba dodati broj "101" U članu 171. u točki 2. iza broja 14. umjesto zareza treba stajati točka i riječ "i" te riječi "i 60. stav 1. pod d) i stav 2." treba brisati. Ovim ispravkom zamjenjuje se Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama objavljen u "Narodnim novinama", broj 26 od 19. lipnja 1990.

Broj: 340-08/89-01/04

Zagreb, 22. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.