Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 30.06.1990 Ispravak Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlaćnim mrežama - kočama, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 26 od 19. lipnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama

U točki II. na kraju iza riječi "na kopnu" trebaju stajati riječi "od 1. rujna do 31. listopada".

Klasa: 011-05/90-01/55

Urbroj: 525-01-90-1

Zagreb, 28. lipnja 1990.

Predsjednik Komiteta

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.