Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 19.06.1990 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 14.Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne Novine",br.44/80,41/84 i 9/88),Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo na sjednici održanoj 18.travnja 1990.godine donosi

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama

I.

U Naredbi o ribolovu povlačnim mrežama - kočama ("Narodne novine",br.34/85) u točki III u stavu 1.iza točke 6.dodaju se dvije nove točke koje glase: 7.na području dijela Velebitskog kanala jugoistočno od crte rt Zli na otoku Pagu - mjesto Prizna na kopnu do mjesta Rovanjska; 8.na području-Blitvenice koje se prostire južno od crte svjetionik Mulo - svjetionik Blitvenica - otok Puh prema otvorenom moru na udaljenosti 12 nautičkih milja u kursu 210( Točke 8, 9.i 10. postaju točke 10, 11. i 12.

II

U točki IV u stavu 1. točka 3.mijenja se i glasi: "Na području dijela Velebitskog kanala koje se prostire od crte rt Tokal na kopnu rt Družinin na otoku Krku- rt Sokol na otoku Krku-rt Šilo na otoku Prviću-rt arkonj na Golom otoku-rt Glavina na otoku Rabu-rt Zli na otoku Pagu-mjesto Prizna na kopnu".

III

Iza točke V dodaje se nova točka koja glasi: "VI Na području zapadne obale Istre od rta Kamenjak u kursu 270( do granice sa SR Slovenijom dozvoljena je upotreba dubinske povlačne mreže koče s upotrebom motora do 220 KWh".

IV

Ova odredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-05/90-01/37

Ubroj: 525-01-90-1

Zagreb, 18. travnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

Čedomir Paić, dipl. ek.,v.r.