Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Odluka o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 7. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta

Za republičke sekretare i predsjednike republičkih komiteta imenuju se:

za republičkog sekretara za narodnu obranu - mr PETAR KRISTE, član Izvršnog vijeća Sabora,

za republičkog sekretara za unutrašnje poslove - JOSIP BOLJKOVAC, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta

za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo - prof. dr BOŽO UDOVIČIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo - IVAN TARNAJ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom - mr ZDRAVKO MRŠIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu - akademik VLATKO PAVLETIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - prof. dr ANDRIJA HEBRANG, član Izvršnog vijeća Sabora,

za generalnog direktora Republičkog zavoda za društveno planiranje - prof. dr STJEPAN ZDUNIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline - MILAN HRNJAK,

za predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku - prof. dr OSMAN MUFTIĆ,

za predsjednika Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja - MARIN ČRNJA,

za predsjednika Republičkog komiteta za informiranje - MILOVAN ŠIBL

Broj: 080-02/90-03/02

Zagreb, 31. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.