Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 7. stava 3. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U Mandatno-imunitetsku komisiju Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske biraju se:

za predsjednika:

BRANIMIR GLAVAŠ, Hrvatska demokratska zajednica

za članove:

1. dr RUDOLF BRIJAČAK, Hrvatska demokratska zajednica,

2. LJERKA ERCEGOVIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

3. ĆIRO GRUBIŠIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

4. ILIJA KNEŽEVIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

5. dr FILIP ŠALINOVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

6. VJEKOSLAV ŽUGAJ, Hrvatsko-socijalno-liberalni savez; Hrvatska demokratska stranka; Hrvatska kršćansko demokratska stranka;

Koalicija narodnog sporazuma.

Broj: 080-02/90-03/19

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.