Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 8. Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U Mandatno-imunitetsku komisiju Vijeća općina Sabora Socijalitičke Republike Hrvatske biraju se: za predsjednika :

KRUNOSLAV ANTIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena za članove :

1. SAVAN GRABUNDŽIJA, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena; Socijalistički savez-Savez socijalista Hrvatske; Savez socijalističke omladine Hrvatske; SUBNOR

2. MIJO HLAD, Hrvatska demokratska zajednica

3. ZVONIMIR JURIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

4. STJEPAN BRĆIĆ, Hrvatska demokratska zajednica.

Broj: 013-03/90-01/16

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.