Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 171. točke 1. i člana 231. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.

1. Iz sredstava Samoupravne interesne zajednice mirovinskng i invalidskug osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zajednica) u godini 1990. raspoređuje se za društvenu rekreaciju i oporavak umirovljenika, te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe prema financijskom planu Zajednice za godinu 1990. iznos od 18,950.000,00 dinara.

2. Sredstva iz točke 1. ove odluke rasporedit će se u godini 1990. osnovnim samoupravnim zajednicama mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika (u daljnjem tekstu: osnovna zajednica) ovisno o broju korisnika mirovine i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom po osnovi preostale radne sposobnosti s područja pojedine osnovne zajednice i to u iznosu od 33,30 dinara po jednom korisniku. Ta se sredstva mogu koristiti isključivo za društvenu rekreaciju i oporavak korisnika navedenih primanja i ostvarenje uvjet, a za tu rekreaciju, te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe, a prema kriterijima koje je utvrdila Skupština Zajednice.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 29 svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.