Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1990 Ispravak Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Poslovniku Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 21/90 od 9. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U članu 158. u 2. retku riječ "i" treba zamijeniti "zarezom" a na kraju treba dodati riječi "i predsjedniku Izvršnog vijeća Sabora." U članu 285. u stavu 1. u 1. retku umjesto riječi "Sabora" treba stajati riječ "Sabor".

Klasa: 021-03/89-09/08

Urbroj: 6702-90-142

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Tajnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.