Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 28.05.1990 Izmjene i dopune uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRAČENJE PROVOĐENJA DRUŠTVENOG DOGOVORA O DOHOTKU U SR HRVATSKOJ

Na temelju člana 74. Društvenog dogovora o osnovama, stjecanja dohotka, te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 25/87 - u nastavku Društveni dogovor o dohotku), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj (u nastavu: Republički koordinacijski odbor) donosi

IZMJENE I DOPUNE UPUTA

za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

Točka 4. mijenja se i glasi: "lzvještaji na Obrascu DD/89 za razdoblje siječanj-ožujak 1990. godine podnose se nadležnom sjedištu Službe društvenog knjigovodstva i grupacijskom koordinacijskom odboru do 20. svibnja 1990. godine, za razdoblje siječanj-lipanj 1990. godine do 31. srpnja 1990. godine, a za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine do 31. listopada 1990. godine, sve u po jednom primjerku".

Broj: 013-1005/1990

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za pračenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.