Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 28.05.1990 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 19 od 3. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

1. U članu 2. u stavu 3. u 2. retku umjesto riječi "i 2" trebaju stajati riječi "i 2.".

2. U članu 3. u stavu 3. treba brisati riječ "i".

3. U članu 6. u stavu 1. u 1. retku umjesto riječi "poljoprivreda" treba stajati riječ "poljoprivrede".

4. U članu 7. u 1. retku riječi "stav 1." brišu se.

5. U članu 10. u 1. retku umjesto riječi "riječi" treba stajati riječ "riječ"

6. U članu 19. u stavu 3. u 1. retku umjesto riječi "dvanje" treba stajati riječ "davanje".

7. U članu 22. u stavu 2. u zagradi iza riječi "pašnjak" treba stajati zarez, a iza riječi "trstik" zarez treba brisati.

8. U članu 36. u stavu 2. umjesto broja "56." treba stajati broj "56,".

9. U članu 39. u stavu 1. umjesto broja "10.000.000" treba stajati broj " 10,000.000".

10. U članu 42. u stavu 1. u 2. retku iza riječi "500 do 10.000" treba stajati zarez.

11. U članu 48. na kraju umjesto dvotočke, treba stajati točka.

Broj: 320-02/89-01/01

Zagreb, 24. svibnja 1990.

Tajnik Sabora

Branko Nardelli, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.