Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 04.05.1990 Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1.alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,Sabor Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Vijeća udruženog rada 25.travnja 1990.,na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990. donio je

ZAVRŠNI RAČUN

Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

Član 1. Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po završnom računu Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989.godinu iznose:

- prihodi                                                                            9.389.117.690.- dinara

- rashodi                                                                                              - ___________________________________________________________________ Neutrošena raspoloživa sredstva 31.XII.1989.                   9.389,117.690.- dinara

Član 2.

Ovaj završni račun stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Broj:400-06/90-01/04

Zagreb,25.travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSK

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v .r