Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 04.05.1990 Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Dubrovnik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Dubrovnik

Za suce porotnike Okružnog suda Dubrovnik biraju se:

1. DAMIR BANOV, upravni pravnik, Petra Zoranića 9, Dubrovnik

2. JOSIP BAZELI, dipl. pravnik, JNA 80. Dubrovnik

3. KATJA BRAUT, ekonomski tehničar, Primorska 5, Dubrovnik

4. HASAN ČUSTOVIČ, profesor, Koritska 14, Dubrovnik

5. JOZO GLAVIĆ, dipl. ek., Iza Roka 5a, Dubrovnik

6. NATIJA KIRIGIN, nastavnik, Moše Pijade 9, Dubrovnik

7. NEDJELJKO KOVAČINA, upravni pravnik, Dubravkina 3, Dubrovnik

8. DIJANA KRALJ, dipl. pravnik, P. Budmani 14, Dubrovnik

9. IVO KREČAK, trgovac, M. Gupca 27, Dubrovnik

10. IVAN MALTARIĆ, ekonomist, Vara 5, Dubrovnik

11. MATO MOJAŠ, umirovljenik, Dinka Ranjine 2, Dubrovnik

12. PETAR ŠEGEDIN, umirovljenik, Frankopanska 12, Dubrovnik

13. MANOJLO VLAHOVIĆ, stolar, I. Vojnovića 29b, Dubrovnik

14. ĐURO VRANJAC, upravni pravnik, Od Greba Žudioskih 5, Dubrovnik.

Broj: 711-02/90-04/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r