Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 04.05.1990 Koeficijenti prosječne složenosti rada u grupama u društvenim i ostalim neprivrednim djelatnostima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju točke 162.Uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj ("Narodne novine",broj 35/87 i 40/87),Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

KOEFICJENTE

prosječne složenosti rada u grupama u društvenim i ostalim neprivrednim djelatnostima

1.Prema podacima Službe društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj koeficijenti prosječne složenosti rada u grupacijama u društvenim i ostalim neprivrednim djelatnostima,kao i odnosi prema prosječnoj složenosti rada u privredi Republike, koji se primjenjuju pri raspoređivanju dohotka i dobiti u 1990. godini, jesu slijedeći:

                        Koeficijent prosječne      Odnos prema
Broj i naziv grupacije za samo-         složenost rada     prosječnoj složenosti rada
upravno sporazumijevanje            u grupaciji           u privredi Republike
___________________________________________________________________________________
        1                    2                3
___________________________________________________________________________________
163   Lokalna sredstva informiranja  2,112                  1,293
169   Istraživačko-razvojne usluge
    u društvenim djelatnostima       2,579                  1,578
170   Osnovno obrazovanje           2,118                  1,296
171   Srednje obrazovanje           2,533                  1,550
172   Više i visoko obrazovanje        2,692                  1,647
173   Znanstveno-istraživačka djelatnost   2,389                  1,462
174   Kulturna dobra         2,174                  1,330
175   Kulturno-prosvjetna djelatnost 1,818                  1,174
176   Kazališno-glazbena djelatnost  2,130                  1,304
177   Radio i televizija           2,045                  1,252
178   Tjelesna kultura i sport        1,792                  1,097
179   Zdravstvena zaštita           2,000                  1,224
180   Ustanove za dnevni boravak djece    1,860                  1,138
182   Socijalna zaštita            1,885                  1,154
183   Zaštitne radionice           1,486                  0,909
166   RZ banaka i štedno-kred. zadruga    1,941                  1,188
167   RZ internih banaka           1,956                  1,197
168   RZ osiguranja i lutrije         1,910                  1,169
184   RZ organa uprave            2,027                  1241
187   RZ pravosuđa              1,824                  1,116
188   RZ SDK             1,949                  1,193
189   RZ SIZ u privredi            2,266                  1,387
190   RZ SIZ u stambeno-komunalnim djelatnostima
    i RZ stambenih zadruga     2,015                  1,233
191   RZ SIZ-društvenih djelatnosti      2,029                  1,242
192   RZ SIZ mirovinskog i
    invalidskog osiguranja     2,081                  1,274
193   RZ ostalih SIZ i fondova        2,174                  1,330
194   RZ udruženja organizacija
    udruženog rada         2,170                  1,328
195   RZ društveno-političkih
    organizacija              1,808                  1,106
196   RZ društvenih organizacija   1,846  1,130
197   RZ udruženja građana  1,820  1,114
______________________________________________________________________


2.Koeficijenti prosječne složenosti rada iz točke 1.ove objave izračunati su prema koeficijentima složenosti rada u odnosu na uvjetno nekvalificirane radnike prema Uputama za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj (Obrazac DD).

3.Koeficijentima prosječne složenosti rada iz točke 1.ove objave zamjenjuju se koeficijenti koji su objavljeni u "Narodnim novinama",broj 18/89.

4.Koeficijent prosječne složenosti rada u privredi Republike za primjenu u 1990.godini iznosi 1,634.

Broj: 013-875/1990.

Zagreb,8.svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić,v.r.