Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 30.04.1990 Zakon o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno- političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/40

Urbroj :, 71-90- I

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

lvo Latin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o dopuni Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Član 1.

U Zakonu o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu ("Narodne novine", br.13/90) iza člana 3. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 3a.

Dopunska sredstva općinama za 1990. godinu iz člana 3. ovoga zakona povećavaju se u ovim iznosima:

Općini                         - u tisućama dinara
___________________________________________________________
Beli Manastir                          2.996
Benkovac                            2.545
Čazma                              1.757
Daruvar                             2.235
Donji Lapac                           1.154
Donji Miholjac                         1.577
Drniš                              2.043
Duga Resa                            1.552
Dvor                              1.576
Đakovo                             3.426
Đurđevac                            2.608
Garešnica                            1.534
Glina                              1.901
Gračac                             1.297
Grubišno Polje                         1.757
Imotski                             3.465
Knin                              2.580
Kostajnica                           1.426
Križevci                            2.627
Lastovo                             142
Nova Gradiška                          3.718
Novska                             1.377
Obrovac                             1.527
Otočac                             1.741
Ozalj                              1.337
Sinj                              4.299
Slavonska Požega                        4.140
Slunj                              1.787
Titova Korenica                         1.220
Valpovo                             1.709
Vinkovci                            5.058
Virovitica                           2.813
Vis                               584
Vojnić                             2.715
Vrginmost                            1.591
Vrgorac                             1.543
Zlatar-Bistrica                         1.737
Županja                             2.936
_____________________________________________________
UKUPNO                             82.030


Dopunska sredstva općinama za 1990. godinu osiguravaju se u ovim iznosima:

Općini                     u tisućama dinara
_____________________________________________________
Delnice                         659
Gospić                         1.065
Ivanec                             1.264
Ludbreg                         356
Našice                             3.160
Novi Marof                           1.391
Pakrac                             719
Podravska Slatina                        696
Vrbovec                         1.538
Vukovar                         573
Zabok                              1.590
Zelina                             258
____________________________________________________
UKUPNO                         13.269

Sredstva iz stava 1. i 2. ovoga člana doznačivat će se općinama u osam jednakih mjesečnih iznosa."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 402-01/90-02/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.