Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 30.04.1990 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu postavljanja i obilježevanja pontonskih mostova te uvjetima plovidbe kroz otvore tih mostova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 67. stava 1. točke 5. i stava 2. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 40/78, 28/83 i 24/87), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o načinu postavljanja i obilježevanja pontonskih mostova te uvjetima plovidbe kroz otvore tih mostova

Član 1.

U Pravilniku o načinu postavljanja i obilježavanja pontonskih mostova te uvjetima plovidbe kroz otvore tih mostova ("Narodne novine", br. 41/80 i 10/89) u članu 15. u stavu 1. riječi "80.000 do 250.000" zamjenjuje se riječima "800 do 2.500". U stavu 2. brojka "100.000" zamjenjuje se brojkom "1000".

Član 2.

U članu 16. u stavu 1. riječi "40.000 do 120.000" zamjenjuju se riječima "400 do 1.200".

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01 /90-02/11

Urbroj : 530-01-90-1

Zagreb, 23. travnja 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.