Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 30.04.1990 Izmjene i dopune pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plačaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89 i 88/89), Republički sekretarijat za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE PREGLEDA

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plačaju prema sjedištu isplatioca

U tabelarnom pregledu doprinosa što je objavljen u Pregledu o stopama doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka radnika prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 8/90 i 13/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA

1. Redni broj

2. Općina

3. MIO

4. Doprinos za usmjereno obrazovanje

5. Doprinos za znanost

6. Doplatak za djecu

7. Sredstva solidarnosti

8. Doprinos za zapošljavanje

9. Doprinos za poticanje zapošljavanja

10. Doprinos za zdravstveno osiguranje

11. Tehničku kulturu

12. Zbrojna stopa (3 do 11)

1    2        3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
_____________________________________________________________________________
2.   Benkovac    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,03  0,82  1,50  34,60  -
20.   Duga  Resa  16,70  3,40  1,10  1,40  0,30  0,42  0,82  10,00  -    34,24
21.   Dugo  Selo  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,95  -    33,13
28.   Gračac     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
63.   Ozalj      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  10,60  -    34,84
73.   Rijeka     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  0,07  34,37
84.   T. Korenica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  5,00  -    29,30
88.   Vinkovci    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,08  0,82  5,50  -    3,40


Napomena:

Zbrojna stopa doprinosa u ovom Pregledu uplaćuje se u smislu stava 3. člana 11. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), u korist samoupravnih interesnih zajednica koje se nalaze na teritoriju društveno-političke zajednice na kojem je sjedište osnovne organizacije udruženog rada ili sjedište poslovne jedinice u kojoj radnik radi. Pod poslovnom jedinicom razumijevaju se pogoni, prodavaonice, stovarišta, predstavništva i druge radne jedinice koje nisu organizirane kao osnovna organizacija udruženog rada.

Zbrojne stope doprinosa u ovom tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-06/90-01 /01

Urbroj : 513-07-07/90-28

Zagreb, 24. travnja 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.