Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br.14/78, 31/81 i 53/84), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 18. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 11. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine

I

U Odluci o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine ("Narodne novine", br. 53/81 i 46/87 u točki III u stavu 1. riječi "za postotak povećanja cijena građenja, i to u roku od 60 dana nakon što Savezni zavod za statistiku objavi konačne podatke o cijenama građenja za odnosne godine" zamjenjuju se riječima "prilikom svake isplate za postotak mjesečnog povećanja prema indeksima maloprodajnih cijena sa sezonskim proizvodima koje objavljuje Republički zavod za statistiku SR Hrvatske, a u odnosu na cijene od 31. prosinca 1981. godine."

II

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Broj: 422-02/90-01/03

Zagreb, 18. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.