Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 1. Uredbe o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 31/85, 55/86, 14/87 i 43/87), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 25. travnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

I

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, iznosi 225,50 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim u hotelima kategorije "de luxe".

II

Terenski dodatak utvrđuje se u iznosu od 225.50 dinara dnevno.

III

Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u visini od 1.901,00 dinara mjesečno.

IV

Izdaci za prehranu radnika kojima se terete materijalni troškovi utvrđuju se u iznosu od 679,00 dinara.

V

Naknada za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene svrhe utvrđuje se u iznosu 2 dinara po pređenom kilometru.

VI

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 14/89).

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030114-90-11

Klasa: 121-02/90-01/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.