Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 48. stava 2. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86, 57/89) Republički komitet za boračka i invalidska pitanja, na sjednici održanoj 15. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata

Član 1.

U članu 3. Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 32/86) iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi : "Novčana naknada, dodatak na samohranost, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i doplatak za djecu mogu se isplaćivati i putem tekućih računa građana."

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01 /07

Urbroj : 522-01-90-1

Zagreb. 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.