Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Rješenje o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske na temelju člana 19. stava 1. točke 4. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) donijela je 29. ožujka 1990.

RJEŠENJE

o imenovanju Izborne komisije u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II

Imenuje se Izborna komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor SR Hrvatske Gradske zajednice općina Zagreb II u sastavu:

Predsjednik: NADA VELIČKI, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: ĐURO ŠESSA, sudac Općinskog suda Zagreb;

Član: DARKO JURIŠIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: MIROSLAV ŠUMANOVIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb ;

Član: MIRA KRIZMANIĆ, zaposlena u Savezu socijalista Zagreb;

Zamjenik: ZDENKA VARELIJA-LOKIN, zaposlena u stručnim službama Skupštine Grada;

Član: JURICA MALČIĆ, pomoćnik sekretara Sekretarijata za upravu i pravosuđe Skupštine Grada Zagreba;

Zamjenik: DRAŽEN FRANULIĆ, dipl. pravnik u Sekretarijatu za upravu i pravosuđe Skupštine Grada Zagreba:

Član: ILIJA MIŠETIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: OLGA BREGOVEC-VALENTIĆ, zaposlena u stručnim službama Grada.

Ova izborna komisija nadležna jc za provođenje izbora :

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u Gradskoj zajednici općina Zagreb

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 83. Izbornoj jedinici Zagreb I.

Klasa: 013-03/90-01/11

Broj: 57605-90-49/4

Zagreb, 30. ožujka 1990.

Predsjednik

Milko Gajski, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.