Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/85, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) Na temelju člana 114. i 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine

1. Naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (član 52. stav 1. točka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju), koje osigurava i isplaćuje Zajednica, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1989. usklađuju se od 1. siječnja 1989. za 1499,6%.

2. Kao osnovica za usklađivanje prema točki 1. ove Odluke služi iznos naknade koji je pripadao korisniku na dan 1. siječnja 1989. godine odnosno na dan priznanja prava na naknadu, ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1989. godine.

3. Usklađivanje naknade iz člana 1. ove Odluke obavit će Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.godine ("Narodne novine", br. 8/90).

4. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine ("Narodne novine", br. 8/90).

5. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v.r.