Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine"), br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 112. i 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvtske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje usklađuju se od 1. siječnja 1989. godine za 1499,6%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove Odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1989. odnosno na dan stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, ako je to pravo stečeno poslije toga dana. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje počevši od 1. siječnja 1989. godine iznosi 166,00 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove Odluke obavit će Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine ("Narodne novine", br. 8/90).

4. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno štećenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", br. 8/90).

5. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa : 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.