Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 76. stava 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 113. i 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. godine

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. u visini od 15,50 dinara mjesečno usklađuje se od 1. siječnja 1989. za 1499,6% i iznosi 248,20 dinara mjesečno.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. u visini od 11,60 dinara mjesečno usklađuje se od 1. siječnja 1989. godine za 1499,6% i iznosi 186,10 dinara mjesečno.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te korisniku invalidske mirovine ili starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. godine u visini od 193.940.- dinara, usklađuje se od 1. siječnja 1989. za 1499,6% i iznosi 310,20 dinara mjesečno.

5. U skladu s odredbama točke 1. do 4. ove Odluke, Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1989. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", br. 8/90).

7. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.