Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 28.04.1990 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osigu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz 1989. godine, osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1988. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom ovisno o godini u kojoj su ostvareni, a uz primjenu člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. i to:

_________________________________________________________
Osobni dohoci ostvareni     Valorizacijski koeficijenti
    u godini            1989.          1990.
__________________________________________________________
    1966.              869.883,1        1,136.168,0
    1967.              758.629,7        990.858,3
    1968.              696.980,4        910.337,1
    1969.              602.706,8        787.204,8
    1970.              502.497,5        656.319,9
    1971.              403.231,6        526.667,1
    1972.              342.423,9        447.245,3
    1973.              302.572,5        395.194,7
    1974.              240.299,9        313.858,3
    1975.              194.221,6        253.675,9
    1976.              167.475,0        218.741,7
    1977.              140.960,6        184.110,8
    1978.              116.071,5        151.602,8
    1979.              95.928,0        125.293,1
    1980.              79.020,9        103.210,4
    1981.              58.180,9        75.990,9
    1982.              45.613,0        59.575,9
    1983.              36.383,0        47.520,4
    1984.              25.498,6        33.304,1
    1985.              14.512,6        18.955,1
    1986.              6.921,0         9.039,6
    1987.              3.372,0         4.404,2
    1988.              1.224,7         1.599,0
_________________________________________________________

2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1989. uz primjenu člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", br. 48/89).

3. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1989. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.