Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 24.04.1990 Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na osnovi člana 55. stava 1. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/80) i člana 78. točke 4. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81), Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika

Član 1.

Naknada pogrebnih troškova sahrane korisnika ili člana porodice korisnika isplaćuje se u paušalnoj svoti određenoj ovom odlukom.

Član 2.

Naknada pogrebnih troškova korisnika ili člana njegove porodice iznosi 1.000,00 dinara.

Član 3.

Ako je korisnik ili član njegove porodice umro za vrijeme boravka u inozemstvu, naknada pogrebnih troškova isplatit će se u svoti od 1.500,00 dinara.

Član 4.

Naknada pogrebnih troškova isplaćuje se osobi koja je snosila troškove sahrane, na osnovi podnijetih dokaza o snošenju troškova sahrane.

Član 5.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koja se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika ("Narodne novine", br. 44/89).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danum objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. travnja 1990.

Klasa: 503-19-90-1173

Urbroj : 339-22-01-90-1173

Zagreb, 4. travnja 1990.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.