Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 17.04.1990 Odluka o razrješenju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 100. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SRH ("Narodne novine", br. 5/82) i člana 16. stava 1. Odluke o organizaciji, zadacima i nadležnostima Stručne službe broj 1511/75, Predsjedništvo SR Hrvatske na sjednici održanoj 4. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

Od funkcije tajnika Predsjedništva SR Hrvatske razrješuje se ŽELJKO PAVLOVIĆ s danom 31. ožujka 1990. godine radi odlaska na novu dužnost. Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-04/01

Urbroj : 71-90-4

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.